SPORTFEDERATIE   E P E


De Sportfederatie
Eelde Paterswolde Eelderwolde


behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten verenigingen en van de sport in het algemeen in de voormalige gemeente Eelde.

badminton basketbal

Bestuur Federatie

Piet Arends, voorzitter
Geert Wierenga, secretaris/penningmeester, mob. 0639102090
Wiecher Hulsebos, lid
Leo Kits, lid

Secretariaat: Groningerweg 5, 9765TA Paterswolde
email:info@sportfederatie-epe.nl